Jet Grouting ile Zemin Islahı nedir? Nasıl yapılır? Jet Grout Yapım Yöntemi ve Metodu

JET GROUTING YÖNTEMİYLE ZEMİN ISLAHI

Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu gevşek zeminlerde kazık uygulamalarında (forekazık-mini kazık) zorluklar yaşanmakta ve uygulamalar ekonomik olmamaktadır. Bu tür gevşek – sıkıntılı zeminlerde jet grouting yöntemi ile zemin iyileştirme uygulamaları hızlı ve ekonomik oluşu nedeniyle  tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Zemin Araştırma Merkezi ileri teknolojik ekipman ve donanımıyla kazık uygulamaları yanında jet grout yöntemini de başarı ile kullanmaktadır. Zemin Araştırma Merkezi sahib olduğu jet grout seti ile jet grouting uygulamalarını başarılı bir şekilde yapmaya devam etmektedir.
Bir de “deep soil mixing” (dip miksing)  diye tabir edilen enjeksiyon esnasında zeminin karıştırıldığığı “derin karıştırma” yada “DSM jet grouiting” yöntemi vardır. Detaylı bilgi için tıklayınız… “Deep Soil Mixing”

1. JET GROUTING YAPIM YÖNTEMİ

1.1.Jet Grouting Tanım

Jet grouting kolonu, 300 – 600 bar, genellikle 400-450 bar basınçla püskürtülen su ve çimento karışımının zeminin boşluklarını doldurup ve sıkıştırılması suretiyle elde edilir. Yüksek basınç, sevk edilen enjeksiyonun (grout) nozzle’lardan geçerken yüksek bir kinetik enerji kazanmasını sağlar. Su-çimento karışımının hızı 250m/sn değerlerine ulaşarak, enjeksiyon zemini yırtarak zeminle birleşerek çimentolu zemin yapısı -soilcrete- oluşur.
Jet grouting  özelliklerini belirleyen parametreler; zemin cinsi, jet enjeksiyon tiji içerisindeki akışkan basıncı, jet enjeksiyon tiji içerisindeki akışkan debisi (nozzle çapı), enjeksiyon şerbetinin bileşimi, jet enjeksiyon tijinin çekme hızıdır.

1.2.Jet Grouting Delgisi

Delgi sırasında kuyu ağzının yer altı su seviyesinin üzerinde olması çalışabilme açısından tercih edilir. Delme metodu zemin cinsine bağlı olarak seçilir. Delme işleminin kolaylaştırılması, uç takımın soğutulması ve zeminin enjeksiyona
hazırlanması amacıyla delme sırasında değişik akışkanlar kullanılabilir. Bunlar su, hava, bentonit şerbeti veya grouting olabilir.
Uç takımı olarak yumuşak karakterli zeminlerde genellikle kil matkabı, sert karakterde ise tricone bitler ve bloklu zeminde DTH elemanlar kullanılır. Bağlantı manşonlarında 600 – 700 bar basınca dayanıklı sızdırmazlık elemanları ve
delgide 90 mm çapında tijler kullanılır.

1.3. Jet Grouting Enjeksiyon

Projede belirtilen derinliğe ulaşıldığında delme ve akışkan basma işlemi durdurulur. Çelik bir bilye grout borusuna yollanarak groutun yönü ‘monitor’ diye adlandırılan ve delgi ucunun hemen arkasında bulunan 2.0mm – 2.5mm çapındaki 2-4 adet nozzle ’ları taşıyan takıma çevirilir. Su/çimento oranı genelde 1/1 dir ancak proje koşullarına göre 0,7 ye kadar inebilir.
Yüksek basınçlı grout pompalanmaya başlanması ile enjeksiyon fazına geçilir. Takriben 250 m/sn hızlı grout, delici takımın rotasyon hareketi ile dairesel kesitli bir grout tabakası formunu alır. Delici takımın önceden belirlenmiş dönme hareketi sabit bir hızla çekme hareketi ile birleşince düşey kolon şeklinde bir yapı meydana gelir.
Zemine çimento enjeksiyonu istenilen, jet grout üst kotuna kadar yapılır. Enjeksiyonun kinetik enerjisinden zarar görmemek için, jet grout üst kotu her zaman yüzeyden 30cm aşağıda bırakılmalıdır.
Basınçlı enjeksiyon sırasında delici takımın etrafından dışarıya belli miktarda zemin materyali taşması uygun görülür. Bu durum, grout ile karıştırılan zemin içinde aşırı basınç oluşmadığına işaret eder. Aşırı basınç oluşması halinde zeminde
kırılmalar ve kolonlarda süreksizlik gibi problemler meydana gelebilir.

1.4.Jet Grouting Parametrelerin Belirlenmesi

Oluşacak kesitlerin ebatları zemin özelliklerine bağlı olduğu gibi; dönüş hızı, çekme hızı, grout basıncı, grout debisi, nozzle çap ve adedine de bağlıdır. Aşağıda tabloda çapa bağlı yaklaşık olarak sarf edilecek çimento, enjeksiyon miktarları verilmiştir.
Kolon Çapı (cm) 1 m.lik kolon hacmi (m3) Çimento Miktarı (kg) Enjeksiyon Miktarı (lt)
40 0,13 57 75
60 0,28 127 170
80 0,5 226 301
100 0,79 353 471
Not: Çimento Dozajı 450 kg/ m3 tür
Su/Çimento Oranı 1/1 dir.

1.5. Jet Grout Birim Fiyatı ve Fiyatlandırması:

Jet grout fiyatlandırmasında genel olarak metretül olarak yapılan delgi boyu esas alınmaktadır. Jet grout fiyatlandırması
esnasında zeminin jeolojik yapısı, işin miktarı delgi boyu, çalıma koşulları fiyatı belirleyen en önemli unsurlardır. Bloklu
delme işleminin zor olduğu zemin koşullarında günlük  imalat miktarı azalmakta dolayısı ile birim fiyat artmaktadır.
Toplam imalat miktarının küçük olduğu işlerde genelde götürü fiyat verilmektedir. Zira 3 adet tır ile taşıdığınız delici
makine, çimento silosu, çimento karışım konteyneri, jet grout pompa konteynerinin taşınması, yerleştirilmesi, iş
bitiminde tekrar geri getirilmesi, yüksek maliyet ve zaman almaktadır.

1.6.Jet Grout Kalite Kontrol Deneyleri:

İmalatın şartnamelere uygunluğunun kontrolu, Günlük kalite kontrol raporlarının hazırlanması, Gerekli testlerin yapılması ve yaptırılmasının programlanması, Jetgrout kolon aks ve ölçülerinin projeye uygunluğunun kontrolu, Gelen malzemelerin standart ve şartnamelere uygunluğunun sağlanması, Her türlü dökümatasyon ve kayıt işlemlerinin düzenli yürütülmesinin temini, Dizayn ve çizimlerin hazırlanıp kontrola hazır hale getirilmelidir.

Jet Grouting Kalite Kontrol Yöntemleri

1. Çap kontrolü,
2.Kazık Süreklilik (PIT) Deneyi

3.Tek eksenli basınç dayanımı kontrolü,
4. Tam boy Karot alınarak Jet Grout kolon boy kontrolü,
5. Süreklilik (PIT) Deneyi Yöntemi,
6. Akustik Sonik (Cross Hole Sonic Logging System),
Bu testlerin tamamı/bir kısmı yapılmalı ve proje kriterleri kontrol edilmelidir.

Jetgrout kolonların beton kalitesi ve sürekliliğinin tahkine yönelik her 10 (on) adet kolonda 1 (bir) adet kazık süreklilik deneyinin (pile intergrity) deneyinin yapılması ve sonuçlarının raporlanması,
Jetgrout kolonları ile teşkil edilen “soilcrete” kesitin beton kalitesinin tahkine yönelik her 50 (elli) adet kolonda 1 (bir) adet karot numune alınması ve karot numune üzerinde tek eksenli basınç dayanımının ölçülerek sonuçlarının raporlanmalıdır.
Sahada her yüz kolonda  bir adet jet grout kolonunda jet grouting yükleme deneyi yapılmalıdır.
Her yüz kolondan on tanesinde kazık süreklilik testi yapılmalıdır. İlave olarak tam boy karot alınmalıdır.
Jet Grout Uygulamaları, Jet Grout Yükleme testi, Kazık Süreklilik Testi, Tam boy Karot alımı ve jet grout basınç testleri için arayın: +90 533 616 18 67