MANYETİK EKSTANSOMETRE

MANYETİK EKSTANSOMETRE İLE DÜŞEY DEPLASMANIN KONTROLÜ
Manyetik Ekstansometre ile düşey deplasmanın tespiti baraj,  tünel, kazı, temel,  ve dolgularda yoğun olarak kullanılmaktadır. Manyetik ekstansometre  uygulamasında öncelikle düşey deplasmanın gözlemleneceği alanın jeoteknik, mühendislik, özelliklerine göre projelendirme yapılır.  Manyetik probların yerleştirileceği derinlikler adetler ve okuma aralıkları belirlenir. Buna göre sondaj kuyusu açılır, kuyu içerisine boru ile beraber Manyetik Ekstansometre probları yerleştirilir. Kuyunun etrafına çimento enjeksiyonu yapılır. Çimentonun prizini almasını takiben referans okuması yapılır.  Belirlenen periyotlarla da diğer okumalar yapılarak düşey deplasmanın izlenmesi temin edilir.