Gürcistan Batum Akhaltsikhe-Batumi 220kV Transmission Line Kazık Süreklilik deneyi

KAZIK SÜREKSİZLİK TESTİ NASIL YAPILIR

Kazık süreklilik deneyinde, kazığın ya da jet grout kolonunun üst kesimine küçük bir çekiç ile vurarak yine kazık, ya da jet grout kolonu üstüne yerleştirilmiş olan ivme ölçerlebir yansıma sinyali kaydı esasına dayanır. Kazığın yanıtı hemen ekranda görüntülenebilir ve analiz için bellekte depolanabilir. Deney için gidilen şantiyede şantiye yetkilisinden kazık boyu, çapı, beton cinsi, zemin bilgileri,varsa çalışma sıkıntıları, imalat yapım yöntemi, muhafaza borusu, bentonit vb. gibi ön bilgiler alınır. Kazıkların birbirine ilintisiz yani tekil olması istenir.Bütünlük deneyinde sistemin ilkesi gereği her kazık için üç ayrı kayıt alınır. Deneyden elde edilen sonuçların yorumunda; zemin yapısı, kazık tasarım özellikleri ve kazık imalat yöntemi göz önüne alınmalıdır.

KAZIK BÜTÜNLİK TESTİ (PİT) AVANTAJLARI:

•Uygulama kolay,  hızlı ve ucuzdur. 100’lerce kazık bir günde test edilebiliyor
• Ulaşılan herhangi bir kazıkta test uygulanabilir.
• Bozukluklar ön safhalarda ve çabuk keşfedilebiliyor
Bütünlük deneyi ile belirlenemeyen konular:
• Taşıma kapasitesi tahmin etmez
• Küçük bozukluklar kolaylıkla görülmez (Çeliğin belli yerlerinde üst tabakada kayıp ve küçük katılımlar meydana gelmektedir.)
• Çok uzun ve çok yüksek sürtünme alanlı kazıklar için uzunluk zor belirlenir.
• Kazık ucundaki çöküntü belirlenemez.
Gürcistan Batum Şehri Akhaltsikhe-Batumi 220kV Transmission Line elektrik nakil hatları temellerine yapılan fore kazıklar üzerinde Kazık Süreklik-bütünlük deneyleri yapılmıştır.