Zemin ankrajları, bir inşaattan zemine çekme kuvvetleri aktarmak için kullanılır. Bunlar, inşaat konstrüksiyonlarının bağlanması için örtülerin, kayaların ve kesimlerin stabilitesini sağlamak için örtü konstrüksiyonlarının güvenliğini sağlamak için uygulanır, örn. yukarı doğru hidrostatik basınca vs. karşı

Ankraj üç ana bölümden oluşur: baş, tendon ve kök. Ankraj tendonu, çapa başı üzerinden çıkarılan gerilme kuvvetini köprüye aktarır ve köprü yere yapıştırılarak sıkıştırılır.

Ankrajların gerilme kuvveti yoğunluğu ve yönü, ankraj kuvvetlerinin zemindeki dağılımını etkiler ve bir demirli inşaatın statik şeması ve bir Ankraj demetinin yapım kompozisyonu hakkında bilgi temelinde gerçek jeoteknik şartlara göre seçilir.