ZEMİN ETÜDÜ NEDİR NASIL YAPILIR

Ülkemizde 17 ağustos depremi sonunda ehemmiyeti anlaşılan zemin etüt  
çalışmaları firmamız tarafından da Bayındırlık Bakanlığı şartnamelerine uygun olarak  
yapılmaktadır. Zemin etüt çalışmaları için firmamızı arayabilirsiniz.
Zemin Araştırma Merkezi sahip olduğu zemin etüd sondaj makineleri, georadar,  
sismik, microtremör ve rezistivite cihazlarını kullanmaktadır.  
Zemin etüt çalışması öncesinde iş programı hazırlanmaktadır. Buna göre:
İnceleme alanı yakınında daha önce yapılan çalışmalar ve yapılan zemin etüt  
sondajları incelenerek sahanın jeolojik-jeofizik ve geoteknik özellikleri hakkında  
bilgi sahibi olunmaktadır.
zemin etüdü etüd etüt sismik remi araştırma zemin fimaları şirketleriDaha sonra  
sondaj programı yapılarak arazide zemin sondaj çalışmaları yapılmaktadır. Sondaj  
çalışmaları esnasında dolgu kalınlığı, yeraltı su seviyesi, zemin profili vb. özellikler  
belirlenmektedir. Zemin sondaj logları hazırlanmaktadır. Zemin ortamında (kum-kil-
silt-çakıl) SPT (standart penetration test) deneyleri yapılmakta ve zeminden shalby  
tüpü ile UD (örselenmemiş numune) alınmaktadır. Alınan örselenmemiş numuneler  
yerinde etiketlenip, tüpün alt ve üst kesimleri hava almayacak şekilde  
parafinlenerek hemen laboratuara gönderilmektedir.
Kaya ortamda ise karotiyer vasıtasıyla yüzde yüz karotlu ilerleme yapılarak kaya  
ortamın TCR (toplam karot yüzdesi), SCR (Silindirik karot yüzdesi), RQD (kaya  
kalitesi) değerleri belirlenmektedir.

Copyright © 2014 by "zeminarastirma.com"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@zeminarastirma.com
AZURİT
ZEMİN ETÜD REZİSTİVİTE ÇALIŞMASI ZEMİN ETÜD MASW SİSMİK UYGULAMASI
zemin etüdü çok kanallı rezistivite multichannel sismik
Zemin araştırmalarında ve yer altı yapılarının belirlenmesi haritalanması işlerinde georadar (gpr) yer radarı uygulamaları da yoğun olarak kullanılmaktadır.
Sondaj çalışması sonrasında sahaya gelen jeofizik mühendisleri sondaj verilerini de göz önüne alarak uygun sismik yöntemini (kırılma-yansıma-remi) ve uygun profilleri belirleyerek sismik çalışmaları yapmaktadırlar. Sismik çalışma ile sismik hızlar (Vp- Vs) ve zemine ait geoteknik parametereler, zemin hakim periyodu (To) belirlenmektedir.
Sismik çalışmayı takiben sahada yeraltı su seviyesini ve zemin tabakalarını tespite yönelik olarak rezistivite (schulumberger) etüd çalışmaları yapılmaktadır.

Sondajlardan alınan örselenmiş ve örselenmemiş zemin numuneleri üzerinde Bayındırlık Bakanlığı yetki belgeli laboratuarda:

Üç eksenli basınç dayanımı
Serbest basınç dayanımı
Elek analizi
Konsalidasyon
Atterberg Limitleri
Deneyleri yapılmaktadır.
Kaya ortamda ise:
Nokta yükleme ve basınç deneyleri yapılmaktadır.
Sondaj, jeofizik ve laboratuar çalışmalarından elde edilen veriler kullanılarak, zemin parametreleri (c,f, v.s.) , potansiyel sıvılaşma durumu, Y.A.S.S depremsellik, sıvılaşma, zemin hakim periyodu ve inşaatla ilgili önerileri içeren, yapıda kullanılacak temel sistemi ile ilgili önerileri ve temelde kullanılacak parametreleri içeren Bayındırlık Bakanlığı formatına uygun zemin etüt raporu hazırlanmaktadır.
remiz sismik masw yorum deprensellik

ZEMİN ARAŞTIRMA MERKEZİ
LTD.ŞTİ
0 533 616 18 67
ZEMİN ARAŞTIRMA MERKEZİ
LTD.ŞTİ
Copyright © 2014 by "zeminarastirma.com"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@zeminarastirma.com
Tel: + 90 212 369 00 16   Faks:+ 90 212 369 88 55