ZEMİN ETÜDÜ NEDİR NASIL YAPILIR

Ülkemizde 17 ağustos depremi sonunda ehemmiyeti  
anlaşılan zemin etüt çalışmaları firmamız tarafından da  
Bayındırlık Bakanlığı şartnamelerine uygun olarak  
yapılmaktadır. Zemin etüt çalışmaları için firmamızı  
arayabilirsiniz.
Zemin Araştırma Merkezi sahip olduğu zemin etüd sondaj  
makineleri, georadar, sismik, microtremör ve rezistivite  
cihazlarını kullanmaktadır.  
Zemin etüt çalışması öncesinde iş programı  
hazırlanmaktadır. Buna göre:
İnceleme alanı yakınında daha önce yapılan çalışmalar ve  
yapılan zemin etüt sondajları incelenerek sahanın jeolojik-
jeofizik ve geoteknik özellikleri hakkında bilgi sahibi  
olunmaktadır.
zemin etüdü etüd etüt sismik remi araştırma zemin fimaları  
şirketleriDaha sonra sondaj programı yapılarak arazide  
zemin sondaj çalışmaları yapılmaktadır. Sondaj çalışmaları  
esnasında dolgu kalınlığı, yeraltı su seviyesi, zemin profili  
vb. özellikler belirlenmektedir. Zemin sondaj logları  
hazırlanmaktadır. Zemin ortamında (kum-kil-silt-çakıl) SPT  
(standart penetration test) deneyleri yapılmakta ve  
zeminden shalby tüpü ile UD (örselenmemiş numune)  
alınmaktadır. Alınan örselenmemiş numuneler yerinde  
etiketlenip, tüpün alt ve üst kesimleri hava almayacak  
şekilde parafinlenerek hemen laboratuara gönderilmektedir.
Kaya ortamda ise karotiyer vasıtasıyla yüzde yüz karotlu  
ilerleme yapılarak kaya ortamın TCR (toplam karot  
yüzdesi), SCR (Silindirik karot yüzdesi), RQD (kaya  
kalitesi) değerleri belirlenmektedir.

Copyright © 2014 by "zeminarastirma.com"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@zeminarastirma.com
AZURİT
ZEMİN ETÜD REZİSTİVİTE ÇALIŞMASI ZEMİN ETÜD MASW SİSMİK UYGULAMASI
zemin etüdü çok kanallı rezistivite multichannel sismik
Zemin araştırmalarında ve yer altı yapılarının belirlenmesi haritalanması işlerinde georadar (gpr) yer radarı uygulamaları da yoğun olarak kullanılmaktadır.
Sondaj çalışması sonrasında sahaya gelen jeofizik mühendisleri sondaj verilerini de göz önüne alarak uygun sismik yöntemini (kırılma-yansıma-remi) ve uygun profilleri belirleyerek sismik çalışmaları yapmaktadırlar. Sismik çalışma ile sismik hızlar (Vp- Vs) ve zemine ait geoteknik parametereler, zemin hakim periyodu (To) belirlenmektedir.
Sismik çalışmayı takiben sahada yeraltı su seviyesini ve zemin tabakalarını tespite yönelik olarak rezistivite (schulumberger) etüd çalışmaları yapılmaktadır.

Sondajlardan alınan örselenmiş ve örselenmemiş zemin numuneleri üzerinde Bayındırlık Bakanlığı yetki belgeli laboratuarda:

Üç eksenli basınç dayanımı
Serbest basınç dayanımı
Elek analizi
Konsalidasyon
Atterberg Limitleri
Deneyleri yapılmaktadır.
Kaya ortamda ise:
Nokta yükleme ve basınç deneyleri yapılmaktadır.
Sondaj, jeofizik ve laboratuar çalışmalarından elde edilen veriler kullanılarak, zemin parametreleri (c,f, v.s.) , potansiyel sıvılaşma durumu, Y.A.S.S depremsellik, sıvılaşma, zemin hakim periyodu ve inşaatla ilgili önerileri içeren, yapıda kullanılacak temel sistemi ile ilgili önerileri ve temelde kullanılacak parametreleri içeren Bayındırlık Bakanlığı formatına uygun zemin etüt raporu hazırlanmaktadır.

remiz sismik masw yorum deprensellik
ZEMİN ARAŞTIRMA MERKEZİ
LTD.ŞTİ

info@zeminarastirma.com
0 533 616 18 67


Copyright © 2014 by "zeminarastirma.com"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@zeminarastirma.com
Tel: + 90 212 369 00 16   Faks:+ 90 212 369 88 55