jet grout Jet Grouting nedir hesabı nasıl yapılır Çimento enjeksiyonu yöntemiyle zemin ıslahı iyileştirme cet graut firmaları
JET GROUT YÖNTEMİYLE ZEMİN ISLAHI

Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu gevşek zeminlerde kazık uygulamalarında (forekazık-mini kazık) zorluklar yaşanmakta ve  
uygulamalar ekonomik olmamaktadır. Bu tür gevşek - sıkıntılı zeminlerde jet grout yöntemi ile zemin iyileştirme uygulamaları hızlı  
ve ekonomik oluşu nedeniyle  tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Zemin Araştırma Merkezi ileri teknolojik ekipman ve  
donanımıyla kazık uygulamaları yanında jet grout yöntemini de başarı ile kullanmaktadır. Zemin Araştırma Merkezi sahib olduğu  
jet grout seti ile jet grouting uygulamalarını başarılı bir şekilde yapmaya devam etmektedir.

1. JET GROUT YAPIM YÖNTEMİ

.1.1. Tanım  

Jet grout kolonu, 300 - 600 bar, genellikle 400-450 bar basınçla püskürtülen su ve çimento karışımının zeminin boşluklarını  
doldurup ve sıkıştırılması suretiyle elde edilir. Yüksek basınç, sevk edilen enjeksiyonun (grout) nozzle’lardan geçerken yüksek  
bir kinetik enerji kazanmasını sağlar. Su-çimento karışımının hızı 250m/sn değerlerine ulaşarak, enjeksiyon zemini yırtarak  
zeminle birleşerek çimentolu zemin yapısı -soilcrete- oluşur.  

Jet grout’ un özelliklerini belirleyen parametreler; zemin cinsi, jet enjeksiyon tiji içerisindeki akışkan basıncı, jet enjeksiyon tiji  
içerisindeki akışkan debisi (nozzle çapı), enjeksiyon şerbetinin bileşimi, jet enjeksiyon tijinin çekme hızıdır.  
1.2. Delme  

Delgi sırasında kuyu ağzının yer altı su seviyesinin üzerinde olması çalışabilme açısından tercih edilir. Delme metodu zemin  
cinsine bağlı olarak seçilir. Delme işleminin kolaylaştırılması, uç takımın soğutulması ve zeminin enjeksiyona hazırlanması amacıyla  
delme sırasında değişik akışkanlar kullanılabilir. Bunlar su, hava, bentonit şerbeti veya grout olabilir.  

Uç takımı olarak yumuşak karakterli zeminlerde genellikle kil matkabı, sert karakterde ise tricone bitler ve bloklu zeminde DTH  
elemanlar kullanılır. Bağlantı manşonlarında 600 - 700 bar basınca dayanıklı sızdırmazlık elemanları ve delgide 90 mm çapında tijler  
kullanılır.  


1.3. Enjeksiyon  

Projede belirtilen derinliğe ulaşıldığında delme ve akışkan basma işlemi durdurulur. Çelik bir bilye grout borusuna yollanarak  
groutun yönü ‘monitor’ diye adlandırılan ve delgi ucunun hemen arkasında bulunan 2.0mm - 2.5mm çapındaki 2-4 adet nozzle  
’ları taşıyan takıma çevirilir. Su/çimento oranı genelde 1/1 dir ancak proje koşullarına göre 0,7 ye kadar inebilir.  

Yüksek basınçlı grout pompalanmaya başlanması ile enjeksiyon fazına geçilir. Takriben 250 m/sn hızlı grout, delici takımın  
rotasyon hareketi ile dairesel kesitli bir grout tabakası formunu alır. Delici takımın önceden belirlenmiş dönme hareketi sabit bir  
hızla çekme hareketi ile birleşince düşey kolon şeklinde bir yapı meydana gelir.  

Zemine çimento enjeksiyonu istenilen, jet grout üst kotuna kadar yapılır. Enjeksiyonun kinetik enerjisinden zarar görmemek  
için, jet grout üst kotu her zaman yüzeyden 30cm aşağıda bırakılmalıdır.  

Basınçlı enjeksiyon sırasında delici takımın etrafından dışarıya belli miktarda zemin materyali taşması uygun görülür. Bu durum,  
grout ile karıştırılan zemin içinde aşırı basınç oluşmadığına işaret eder. Aşırı basınç oluşması halinde zeminde kırılmalar ve  
kolonlarda süreksizlik gibi problemler meydana gelebilir.  

1.4. Parametrelerin Belirlenmesi

Oluşacak kesitlerin ebatları zemin özelliklerine bağlı olduğu gibi; dönüş hızı, çekme hızı, grout basıncı, grout debisi, nozzle çap  
ve adedine de bağlıdır. Aşağıda tabloda çapa bağlı yaklaşık olarak sarf edilecek çimento, enjeksiyon miktarları verilmiştir.

 

Not: Çimento Dozajı 450 kg/ m3 tür
Su/Çimento Oranı 1/1 dir.

1.5. Jet Grout Birim Fiyatı ve Fiyatlandırması:

Jet grout fiyatlandırmasında genel olarak metretül olarak yapılan delgi boyu esas alınmaktadır. Jet grout fiyatlandırması  
esnasında zeminin jeolojik yapısı, işin miktarı delgi boyu, çalıma koşulları fiyatı belirleyen en önemli unsurlardır. Bloklu delme  
işleminin zor olduğu zemin koşullarında günlük  imalat miktarı azalmakta dolayısı ile birim fiyat artmaktadır. Toplam imalat  
miktarının küçük olduğu işlerde genelde götürü fiyat verilmektedir. Zira 3 adet tır ile taşıdığınız delici makine, çimento silosu,  
çimento karışım konteyneri, jet grout pompa konteynerinin taşınması, yerleştirilmesi, iş bitiminde tekrar geri getirilmesi, yüksek  
maliyet ve zaman almaktadır.

1.6. Jet Grout Kolonlarının Kontrolu:

İmalatın şartnamelere uygunluğunun kontrolu,
Günlük kalite kontrol raporlarının hazırlanması,
Gerekli testlerin yapılması ve yaptırılmasının programlanması,
Jetgrout kolon aks ve ölçülerinin projeye uygunluğunun kontrolu,
Gelen malzemelerin standart ve şartnamelere uygunluğunun sağlanması,
Her türlü dökümatasyon ve kayıt işlemlerinin düzenli yürütülmesinin temini, Dizayn ve çizimlerin hazırlanıp kontrola hazır hale  
getirilmesi,
Jetgrout kolonların beton kalitesi ve sürekliliğinin tahkine yönelik her 10 (on) adet kolonda 1 (bir) adet kazık süreklilik  
deneyinin (pile intergrity) deneyinin yapılması ve sonuçlarının raporlanması,
Jetgrout kolonlar ile teşkil edilen “soilcrete” kesitin beton kalitesinin tahkine yönelik her 50 (elli) adet kolonda 1 (bir) adet karot  
numune alınması ve karot numune üzerinde tek eksenli basınç dayanımının ölçülerek sonuçlarının raporlanması.
Sahada en az bir adet jet grout kolonu yükleme deneyi yapılmalıdır.
Tüm test sonuçlarını içeren final dosyanın hazırlanıp kontrola hazır hale getirilmesi ve onaylattırılması. Final dosya geçici kabul  
öncesi hazır olmalıdır.
Tüm ölçü test aletleri kalibrasyonlu ve izlenebilir olmalıdır.
Copyright © 2014 by "zeminarastirma.com"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@zeminarastirma.com
jet grout
jet grouting hesabı nasıl yapılır projesi çizim minijet portatif makinesi
JET GROUT KOLONU ÇAP KONTROLU
ZEMİN ARAŞTIRMA MERKEZİ
LTD.ŞTİ
0 533 616 18 67
ZEMİN ARAŞTIRMA MERKEZİ
LTD.ŞTİ
Copyright © 2014 by "zeminarastirma.com"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@zeminarastirma.com
Tel: + 90 212 369 00 16   Faks:+ 90 212 369 88 55
<İKSA-KAZIK VE ZEMİN ISLAH UYGULAMALARI <Fore Kazık <Mini Kazık <Jet Grout <Bina İçi Mini Kazık <Kazık Yükleme Deneyi <Shot crete-Püskürtme Beton <Kazık Süreksizlik Deneyi
Kolon Çapı (cm)
1 m.lik kolon hacmi
(m3)
Çimento Miktarı (kg)
Enjeksiyon Miktarı (lt)
40
0,13
57
75
60
0,28
127
170
80
0,5
226
301
100
0,79
353
471