proktor testi

PROKTOR TESTİ

Proktor testi Yol, havaalanı, baraj, bina tabanı vb. mühendislik yapılarında imal edilen dolguların sıkışma kapasitesini  Proktor testi laboratuvar ortamında belirlemek amacıyla yapılan bir deneydir. Proktor testinin amacı, sahada en iyi sıkışmanın sağlanabileceği (en yoğun durum) karışımda kullanılacak su içeriğinin belirlenmesidir. Bu su içeriği, optimum su içeriği olarak adlandırılır. Standart proktor ve Modifiye Proktor olarak iki ayrı tipi vardır.

YAPAY DOLGULARIN PROKTOR TESTİ İLE KONTROLÜ

Proktor testi laboratuvar ortamında sıkışmada kullanılacak dolguda yapılan bir deneydir. Sıkışmamış malzeme üzerinde yapılır. Dolayısı ile tek başına sahada yapılan sıkışmayı göstermez.  Laboratuvar ortamında yapılan proktor testinden elde edilen veriler (Max. Kuru birim hacim ağırlığı ve optimum su muhtevası) Dolgu da sıkışma testlerinde ya Nükleer Sıkışma Test Cihazına girilir  yada Kum Konisi deneyi hesaplamalarında kullanılır.

PROKTOR TESTİ NASIL YAPILIR?

Proktor deneyi için öncelikle dolguda kullanılacak malzemeden laboratuvarımıza 10-15kg kadar  getirilir. İyice karıştırılan numune 1000 ml iç hacmindeki stardart  kalıba doldurulur tokmak 30cm. mesafeden 25 defa düşürülerek kalıbın içinde üç tabaka olacak şekilde sıkıştırılır. Malzemenin kuru birim ağırlığı ve su muhtevası bulunur. Bu işlem su muhtevası artırılarak 4-5 defa tekrar edilir.  Elde edilen Kuru birim hacim değerleri grafiğe aktarılır. Aşağıda örnek grafiği görebilirsiniz.

Hacettepe Üniversitesi compaction pdf. indirip daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

PROKTOR TESTİ İÇİN: +90 533 616 18 67

modifiye proktor deneyi
proktor deneyi

PROKTOR TESTİ İÇİN: +90 533 616 18 67

REFERANSLAR:

Tanap Projesi Boru Hattı Dolğu Sıkışma Testleri

Botaş Silivri Gaz Depolama Alanı Nükleer proktor testleri

İstanbul Havalimanı

Ereğli Demir Çelik Fabrikaları A.Ş

Çanakkale Katı Atık Depolama Sahası

Silivri Toki Konutları