Kum Konisi ile Dolguda Sıkışma Kontrolü (Kompaksiyon)

DOLĞULARDA SIKIŞMANIN KONTROLÜ

Dolularda sıkışmanın kontrolünde kum konisi ve nükleer methotlar kullanılmaktadır.

Zemin Araştırma Merkezi kontrollü dolgularda sıkışma oranlarının tespitine yönelik standart proktor, modifiye proktor ve arazi de kesafet deneylerini yapmaktadır. Nükleer sıkışma kontrol cihazımız ile de sıkışma kontrolü yapabilmekteyiz.Dolgunuzu yeterince sıkıştırdınız mı? Proktor ve kesafet deneyleri için firmamıza baş vurunuz. Nükleer test hakkında bilgi için….

Karayollarında, havaalanı pistlerinde, bina inşaat alanlarında yapılan Kontrollü dolguların yeterli sıkılığa ulaşıp ulaşmadığının tespitinde kum konisi metodu tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır.

Sıkışmanın Kontrolü iki aşamadan oluşmaktadır.

1-Standart Sıkıştırma (proktor) Deneyi: Laboratuvarda malzemenin sıkışma kapasitesi test edilir ve max. Kuru birim hacim ağırlığı değeri bulunur.

2-Arazide Sıkışmanın Kontrolu (Kesafet) Deneyi: Arazide ise yapılan deney kesafet deneyi olarak adlandırılır. Bunda da iki yöntem vardır:

a) Kum Konisi Metodu ile sıkışmanın kontrolü

b) Nükleer Metod ile sıkışmanın kontrolüdür.

a) Kum Konisi Metodu ile sıkışmanın kontrolü:

Amacımız sıkıştırılmış dolgunun kuru birim hacim ağırlığını ve nem yüzdesini bulmak. Bu amaçla dolguda 15 cm çapında bir çukur açılarak çıkan malzeme alınır. Daha sonra açılan çukurun hacmini bulmak için çukura kum doldurulur. Alınan malzemeler laboratuvarda tartılarak etüvde kurutulup yeniden tartılır. Buradan su muhtevası ve malzemenin kuru ağırlığı bulunur.

d: m/v

d:yoğunluk

m:ağırlık

V:Hacim

formülünden çukurdan alınan sıkışmış malzemenin kuru birim hacim ağırlık değeri bulunur.Bu değerde laboratuvardan alınan proktor değerine oranlandığında % olarak sıkışma değeri elde edilir. Dolgularda genelde %95 sıkışma değeri istenir.

b) Nükleer Metod ile sıkışmanın kontrolü:

Amacımız burada da  sıkıştırılmış dolgunun kuru birim hacim ağırlığını ve nem yüzdesini bulmaktır. Fakat burada kum konisi yöntemi değilde daha hızlı ve pratik bir yöntem olan nükleer cihaz (Troxler) ile sıkışma kontrolü yapılmaktadır. Nükleer cihaz 15 sn de sonuç verebilmektedir.

Burada da yine laboratuvar dan alınan proktor değerine ihtiyacımız olacaktır. Proktor değeri bir kez cihaza girilir. Sonra cihazdan okuma yapılır. Detay için tıklatın…